MIRO là gì? Nghĩa của từ miro

MIRO là gì?

MIRO“Managed Internet Route Optimizer” trong tiếng Anh.

MIRO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIRO“Managed Internet Route Optimizer”.

Managed Internet Route Optimizer: Trình tối ưu hóa tuyến đường Internet được quản lý.

Một số kiểu MIRO viết tắt khác:

Mojahedin of the Islamic Revolution Organization: Mojahedin của Tổ chức Cách mạng Hồi giáo.

Giải thích ý nghĩa của MIRO

MIRO có nghĩa “Managed Internet Route Optimizer”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tối ưu hóa tuyến đường Internet được quản lý”.