MIRR là gì? Nghĩa của từ mirr

MIRR là gì?

MIRR“Modified Internal Rate of Return” trong tiếng Anh.

MIRR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIRR“Modified Internal Rate of Return”.

Modified Internal Rate of Return: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ được sửa đổi.

Một số kiểu MIRR viết tắt khác:

Insurrectional Movement of Revolutionary Recovery: Phong trào phục hồi cách mạng theo chiều hướng.

Multi-chain Immune Recognition Receptor: Cơ quan nhận biết miễn dịch đa chuỗi.

Giải thích ý nghĩa của MIRR

MIRR có nghĩa “Modified Internal Rate of Return”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ được sửa đổi”.