MISC là gì? Nghĩa của từ misc

MISC là gì?

MISC“Minimal Instruction Set Computer” trong tiếng Anh.

MISC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MISC“Minimal Instruction Set Computer”.

Minimal Instruction Set Computer: Máy tính Bộ hướng dẫn tối thiểu.

Một số kiểu MISC viết tắt khác:

Malaysia International Shipping Corporation: Tổng công ty Vận tải Quốc tế Malaysia.

McGill Institute for the Study of Canada: Viện Nghiên cứu Canada McGill.

Malaysian International Shipping Corporation: Tổng công ty Vận tải Quốc tế Malaysia.

Melbourne International Shooting Club: Câu lạc bộ bắn súng quốc tế Melbourne.

Malaysian Indian Sports Council: Hội đồng thể thao Ấn Độ Malaysia.

Malcolm Island Shellfish Coop: Chuồng động vật có vỏ ở Đảo Malcolm.

Multiethnic Interracial Smith College: Cao đẳng Smith đa sắc tộc.

Maui Invasive Species Committee: Ủy ban các loài xâm lấn Maui.

Malabar Independent Syrian Church: Nhà thờ Syria độc lập Malabar.

Syrian Culture Memory Initiative: Sáng kiến ​​Ký ức Văn hóa Syria.

Melbourne International Spirits Competition: Cuộc thi rượu mạnh quốc tế Melbourne.

Management Information Systems Committee: Ủy ban Hệ thống Thông tin Quản lý.

Made In Santa Cruz: Sản xuất tại Santa Cruz.

Minimum Instruction Set Computer: Máy tính Bộ hướng dẫn tối thiểu.

Moi International Sports Centre: Trung tâm thể thao quốc tế Moi.

Music Industry in Small Countries: Công nghiệp âm nhạc ở các quốc gia nhỏ.

Media Institute for Social Change: Viện truyền thông về thay đổi xã hội.

Monash Indigenous Studies Centre: Trung tâm Nghiên cứu Bản địa Monash.

Giải thích ý nghĩa của MISC

MISC có nghĩa “Minimal Instruction Set Computer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính Bộ hướng dẫn tối thiểu”.