MLQ là gì? Nghĩa của từ mlq

MLQ là gì?

MLQ“Mathematical Logic Quarterly” trong tiếng Anh.

MLQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MLQ“Mathematical Logic Quarterly”.

Mathematical Logic Quarterly: Lôgic toán học hàng quý.

Một số kiểu MLQ viết tắt khác:

Multifactor Leadership Questionnaire: Bảng câu hỏi về lãnh đạo đa yếu tố.

Major League Quadball: Giải đấu tứ hùng chính.

Modern Language Quarterly: Ngôn ngữ hiện đại hàng quý.

Giải thích ý nghĩa của MLQ

MLQ có nghĩa “Mathematical Logic Quarterly”, dịch sang tiếng Việt là “Lôgic toán học hàng quý”.