MMD là gì? Nghĩa của từ mmd

MMD là gì?

MMD“Movement for Multi-party Democracy” trong tiếng Anh.

MMD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MMD“Movement for Multi-party Democracy”.

Movement for Multi-party Democracy: Phong trào Dân chủ Đa đảng.

Một số kiểu MMD viết tắt khác:

Milky Mist Dairy: Sữa sương mù sữa.

Monaco Media Diffusion: Sự khuếch tán phương tiện truyền thông monaco.

Mercantile Marine Department: Phòng hàng hải Mercantile.

Merchant Mariner's Document: Tài liệu của Merchant Mariner.

Multi Media Distribution: Phân phối đa phương tiện.

Mercury Musical Developments: Sự phát triển âm nhạc của Mercury.

Metro Manila District: Quận Metro Manila.

MultiMarkdown.

Mass-Median-Diameter: Khối lượng-Trung vị-Đường kính.

Mango Malformation Disease: Bệnh dị dạng xoài.

Maximum Merge Delay: Độ trễ hợp nhất tối đa.

Malaysian Meteorological Department: Cục khí tượng Malaysia.

Maryland Military Department: Bộ quân sự Maryland.

Mass Median Diameter: Đường kính trung bình khối lượng.

Multi-member districts: Các quận nhiều thành viên.

Miku Miku Dance: Múa miku miku.

Mainland Market Deliveries: Giao hàng tại Thị trường Đại lục.

Metro Music Digital: Metro âm nhạc kỹ thuật số.

Molar Mass Distribution: Phân bố khối lượng mol.

Giải thích ý nghĩa của MMD

MMD có nghĩa “Movement for Multi-party Democracy”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào Dân chủ Đa đảng”.