MMQ là gì? Nghĩa của từ mmq

MMQ là gì?

MMQ“Methylmethaqualone” trong tiếng Anh.

MMQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MMQ“Methylmethaqualone”.

Methylmethaqualone: .

Giải thích ý nghĩa của MMQ

MMQ có nghĩa “Methylmethaqualone”, dịch sang tiếng Việt là “”.