MPD là gì? Nghĩa của từ mpd

MPD là gì?

MPD“Media Presentation Description” trong tiếng Anh.

MPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MPD“Media Presentation Description”.

Media Presentation Description: Mô tả bản trình bày phương tiện.

Một số kiểu MPD viết tắt khác:

Metropolitan Police Department: Sở cảnh sát Metropolitan.

Magneto Plasma Dynamic: Magneto Plasma động.

Multithreaded, Parallel, and Distributed: Đa luồng, song song và phân tán.

Minneapolis Police Department: Sở cảnh sát Minneapolis.

Miami Police Department: Sở cảnh sát Miami.

Manila Police District: Quận cảnh sát Manila.

Metropolitan Police District: Quận cảnh sát Metropolitan.

Milwaukee Police Department: Sở cảnh sát Milwaukee.

Multiple Personality Disorder: Rối loạn đa nhân cách.

Memphis Police Department: Sở cảnh sát Memphis.

Military Personnel Division: Ban cán sự quân sự.

Miscellaneous Purpose Document: Tài liệu Mục đích Khác.

Music Player Daemon: Trình phát nhạc Daemon.

Multi-Purpose Detector: Máy dò đa năng.

Democratic People's Movement: Phong trào Nhân dân Dân chủ.

Main Political Directorate: Tổng cục Chính trị.

Meritorious Police Duty: Nhiệm vụ cảnh sát ưu tú.

2-Methyl-2,4-pentanediol: 2-metyl-2,4-pentanediol.

Mobile Positioning Data: Dữ liệu Định vị Di động.

Managed Pressure Drilling: Khoan áp suất được quản lý.

Mouse Phenome Database: Cơ sở dữ liệu hiện tượng chuột.

Modesto Police Department: Sở cảnh sát Modesto.

Mandatory Permit Directive: Chỉ thị Giấy phép Bắt buộc.

Monetary Policy Department: Vụ chính sách tiền tệ.

Market Participants Division: Bộ phận tham gia thị trường.

Movimiento Popular Dominicano: Phimmiento Dominicano phổ biến.

Multi-Purpose Displays: Màn hình đa mục đích.

Manila Police Department: Sở cảnh sát Manila.

Master Professional Diploma: Văn bằng Chuyên nghiệp Thạc sĩ.

Minimum Phototoxic Dose: Liều lượng chất độc quang học tối thiểu.

Motive Power Depot: Kho năng lượng động lực.

Manifesto Project Database: Cơ sở dữ liệu Dự án Tuyên ngôn.

Methuen Police Department: Sở cảnh sát Methuen.

Marta Police Department: Sở cảnh sát Marta.

Meetings and Publishing Division: Phòng họp và xuất bản.

Multimodal Planning Division: Bộ phận lập kế hoạch đa phương thức.

Monitoring Programs Division: Bộ phận Giám sát Chương trình.

Mini Pointer Dart: Phi tiêu con trỏ mini.

Master Project Director: Giám đốc dự án tổng thể.

Motion Picture Daily: Hình ảnh chuyển động hàng ngày.

Model Package Description: Mô tả gói mô hình.

Multi Purpose Diesel: Diesel đa năng.

Model Package Description: Mô tả gói mô hình.

Microscale Plasma Devices: Thiết bị Plasma có kích thước siêu nhỏ.

Movimento Para Democracia.

Multi Purpose Detector: Máy dò đa năng.

Giải thích ý nghĩa của MPD

MPD có nghĩa “Media Presentation Description”, dịch sang tiếng Việt là “Mô tả bản trình bày phương tiện”.