MPM là gì? Nghĩa của từ mpm

MPM là gì?

MPM“Marginal Propensity To Import” trong tiếng Anh.

MPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MPM“Marginal Propensity To Import”.

Marginal Propensity To Import: Xu hướng nhập khẩu cận biên.

Một số kiểu MPM viết tắt khác:

Manufacturing Process Management: Quản lý quy trình sản xuất.

Microwave Power Module: Mô-đun nguồn vi sóng.

Metra Potential Method: Phương pháp tiềm năng Metra.

Material Point Method: Phương pháp điểm vật chất.

Measures Per Minute: Các thước đo trên phút.

Master of Project Management: Thạc sĩ quản lý dự án.

Mid-Pacific Mountains: Dãy núi giữa Thái Bình Dương.

Request Processing Modes: Yêu cầu chế độ xử lý.

Giải thích ý nghĩa của MPM

MPM có nghĩa “Marginal Propensity To Import”, dịch sang tiếng Việt là “Xu hướng nhập khẩu cận biên”.