MPN là gì? Nghĩa của từ mpn

MPN là gì?

MPN“Most Probable Number” trong tiếng Anh.

MPN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MPN“Most Probable Number”.

Most Probable Number: Số có khả năng xảy ra cao nhất.
Tên của phương pháp dùng để ước tính số lượng từ dữ liệu dương / âm.

Một số kiểu MPN viết tắt khác:

Myeloproliferative neoplasms: Ung thư tăng sinh tủy.

Master Promissory Note: Kỳ phiếu chính.

Metal-Phenolic Network: Mạng kim loại-phenol.

Manufacturer Part Number: Số linh kiện của nhà sản xuất.

Microsoft Partner Network: Mạng đối tác của Microsoft.

Mutual Progressive Network: Mạng lưới tiến bộ lẫn nhau.

Giải thích ý nghĩa của MPN

MPN có nghĩa “Most Probable Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số có khả năng xảy ra cao nhất”.