MRBM là gì? Nghĩa của từ mrbm

MRBM là gì?

MRBM“Medium Range Ballistic Missile” trong tiếng Anh.

MRBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRBM“Medium Range Ballistic Missile”.

Medium Range Ballistic Missile: Tên lửa đạn đạo tầm trung.

Giải thích ý nghĩa của MRBM

MRBM có nghĩa “Medium Range Ballistic Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa đạn đạo tầm trung”.