MRCI là gì? Nghĩa của từ mrci

MRCI là gì?

MRCI“Multireference configuration interaction” trong tiếng Anh.

MRCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRCI“Multireference configuration interaction”.

Multireference configuration interaction: Tương tác cấu hình đa hội nghị.

Một số kiểu MRCI viết tắt khác:

Microsoft Real-time Compression Interface: Giao diện nén thời gian thực của Microsoft.

Migrant Rights Centre Ireland: Trung tâm Quyền di cư Ireland.

Mining Readiness Certification Inspection: Kiểm tra chứng nhận sẵn sàng khai thác.

Giải thích ý nghĩa của MRCI

MRCI có nghĩa “Multireference configuration interaction”, dịch sang tiếng Việt là “Tương tác cấu hình đa hội nghị”.