MRGW là gì? Nghĩa của từ mrgw

MRGW là gì?

MRGW“Medium-Range Guided Weapon” trong tiếng Anh.

MRGW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRGW“Medium-Range Guided Weapon”.

Medium-Range Guided Weapon: Vũ khí dẫn đường tầm trung.

Giải thích ý nghĩa của MRGW

MRGW có nghĩa “Medium-Range Guided Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí dẫn đường tầm trung”.