MRT là gì? Nghĩa của từ mrt

MRT là gì?

MRT“Mass Rapid Transit” trong tiếng Anh.

MRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRT“Mass Rapid Transit”.

Mass Rapid Transit: Mass Rapid Transit.
được sử dụng làm tên chính thức hoặc không chính thức cho các hệ thống tàu điện ngầm ở Singapore, Cao Hùng, Bangkok, Đài Bắc, Chennai và Delhi.

Một số kiểu MRT viết tắt khác:

Mauritania: Mauritania.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của MRT

MRT có nghĩa “Mass Rapid Transit”, dịch sang tiếng Việt là “Mass Rapid Transit”.