MRTFB là gì? Nghĩa của từ mrtfb

MRTFB là gì?

MRTFB“U.S. Major Range and Test Facility Base” trong tiếng Anh.

MRTFB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRTFB“U.S. Major Range and Test Facility Base”.

U.S. Major Range and Test Facility Base: Cơ sở thử nghiệm và phạm vi chính của Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của MRTFB

MRTFB có nghĩa “U.S. Major Range and Test Facility Base”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở thử nghiệm và phạm vi chính của Hoa Kỳ”.