MRZ là gì? Nghĩa của từ mrz

MRZ là gì?

MRZ“Machine-Readable Zone” trong tiếng Anh.

MRZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRZ“Machine-Readable Zone”.

Machine-Readable Zone: Vùng có thể đọc được bằng máy.
Thuật ngữ dùng trong công tác làm việc với hộ chiếu điện tử.

Một số kiểu MRZ viết tắt khác:

Measles, Rubella and Zoster: Sởi, Rubella và Zoster.
Tên phản ứng miễn dịch kháng vi rút.

Giải thích ý nghĩa của MRZ

MRZ có nghĩa “Machine-Readable Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng có thể đọc được bằng máy”.