MSA là gì? Nghĩa của từ msa

MSA là gì?

MSA“Measurement System Analysis” trong tiếng Anh.

MSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSA“Measurement System Analysis”.

Measurement System Analysis: Phân tích hệ thống đo lường.
Phân tích cũng như đánh giá quá trình thu được từ các phép đo.

Một số kiểu MSA viết tắt khác:

Malay language: Ngôn ngữ Malay.
Mã ISO 639-2.

Multiple System Atrophy: Teo đa hệ thống.
Một dạng rối loạn thoái hóa thần kinh.

Message Submission Agent: Tác nhân gửi tin nhắn.

Multi-source agreement: Thỏa thuận đa nguồn.

Giải thích ý nghĩa của MSA

MSA có nghĩa “Measurement System Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích hệ thống đo lường”.