MSEC là gì? Nghĩa của từ msec

MSEC là gì?

MSEC“Message Security Encryption Code” trong tiếng Anh.

MSEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSEC“Message Security Encryption Code”.

Message Security Encryption Code: Mã mã hóa bảo mật tin nhắn.

Giải thích ý nghĩa của MSEC

MSEC có nghĩa “Message Security Encryption Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã mã hóa bảo mật tin nhắn”.