MSL là gì? Nghĩa của từ msl

MSL là gì?

MSL“Mars Science Laboratory” trong tiếng Anh.

MSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSL“Mars Science Laboratory”.

Mars Science Laboratory: Phòng thí nghiệm Khoa học Sao Hỏa.

Một số kiểu MSL viết tắt khác:

Mean Sea Level: Có nghĩa là mực nước biển.

Missile: Hỏa tiễn.

Giải thích ý nghĩa của MSL

MSL có nghĩa “Mars Science Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm Khoa học Sao Hỏa”.