MSNBC là gì? Nghĩa của từ msnbc

MSNBC là gì?

MSNBC“Microsoft National Broadcasting Company” trong tiếng Anh.

MSNBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSNBC“Microsoft National Broadcasting Company”.

Microsoft National Broadcasting Company: Microsoft National Broadcasting Company.
Kênh tin tức cáp - xem thêm trên msnbc.com.

Giải thích ý nghĩa của MSNBC

MSNBC có nghĩa “Microsoft National Broadcasting Company”, dịch sang tiếng Việt là “Microsoft National Broadcasting Company”.