MSPB là gì? Nghĩa của từ mspb

MSPB là gì?

MSPB“Merit Systems Protection Board” trong tiếng Anh.

MSPB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSPB“Merit Systems Protection Board”.

Merit Systems Protection Board: Ban bảo vệ hệ thống khen thưởng.

Giải thích ý nghĩa của MSPB

MSPB có nghĩa “Merit Systems Protection Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban bảo vệ hệ thống khen thưởng”.