MT là gì? Nghĩa của từ mt

MT là gì?

MT“Môi trường” trong tiếng Việt, “Malta” trong tiếng Anh.

MT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MT“Môi trường”, “Malta”.

Môi trường.

Malta: Malta.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Một số kiểu MT viết tắt khác:

Maltese language: Ngôn ngữ Maltese.
mã ISO 639-1: mt.

Millitesla: Millitesla.
mT.

Meitnerium: Meitnerium.
Mt.

Mặt trận.

Giải thích ý nghĩa của MT

VIỆT NGỮ.

MT có nghĩa “Môi trường” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

MT có nghĩa “Malta”, dịch sang tiếng Việt là “Malta”.