MTBF là gì? Nghĩa của từ mtbf

MTBF là gì?

MTBF“Mean time between failures” trong tiếng Anh.

MTBF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTBF“Mean time between failures”.

Mean time between failures: Thời gian trung bình giữa các lần thất bại.

Giải thích ý nghĩa của MTBF

MTBF có nghĩa “Mean time between failures”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian trung bình giữa các lần thất bại”.