MTOE là gì? Nghĩa của từ mtoe

MTOE là gì?

MTOE“Modified Table of Organization and Equipment” trong tiếng Anh.

MTOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTOE“Modified Table of Organization and Equipment”.

Modified Table of Organization and Equipment: Bảng tổ chức và thiết bị đã sửa đổi.

Giải thích ý nghĩa của MTOE

MTOE có nghĩa “Modified Table of Organization and Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng tổ chức và thiết bị đã sửa đổi”.