MTSO là gì? Nghĩa của từ mtso

MTSO là gì?

MTSO“Mobile Telephone Switching Office” trong tiếng Anh.

MTSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTSO“Mobile Telephone Switching Office”.

Mobile Telephone Switching Office: Văn phòng chuyển mạch điện thoại di động.

Giải thích ý nghĩa của MTSO

MTSO có nghĩa “Mobile Telephone Switching Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng chuyển mạch điện thoại di động”.