MUN là gì? Nghĩa của từ mun

MUN là gì?

MUN“Model United Nations” trong tiếng Anh.

MUN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MUN“Model United Nations”.

Model United Nations: Mô hình Liên hợp quốc.
Tên một dạng mô phỏng giáo dục về ngoại giao, quan hệ quốc tế và Liên hợp quốc.

Một số kiểu MUN viết tắt khác:

Manchester United.
Tên một đội bóng giàu truyền thống của Anh.

Giải thích ý nghĩa của MUN

MUN có nghĩa “Model United Nations”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình Liên hợp quốc”.