MVNO là gì? Nghĩa của từ mvno

MVNO là gì?

MVNO“Mobile virtual network operator” trong tiếng Anh.

MVNO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MVNO“Mobile virtual network operator”.

Mobile virtual network operator: Nhà khai thác mạng ảo di động.

Giải thích ý nghĩa của MVNO

MVNO có nghĩa “Mobile virtual network operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà khai thác mạng ảo di động”.