MVP là gì? Nghĩa của từ mvp

MVP là gì?

MVP“Most Valuable Player” trong tiếng Anh.

MVP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MVP“Most Valuable Player”.

Most Valuable Player: Cầu thủ giá trị nhất.

Giải thích ý nghĩa của MVP

MVP có nghĩa “Most Valuable Player”, dịch sang tiếng Việt là “Cầu thủ giá trị nhất”.