MXN là gì? Nghĩa của từ mxn

MXN là gì?

MXN“Mexican peso” trong tiếng Anh.

MXN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MXN“Mexican peso”.

Mexican peso: Đồng peso Mexico.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MXN

MXN có nghĩa “Mexican peso”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng peso Mexico”.