MY là gì? Nghĩa của từ my

MY là gì?

MY“Malaysia” trong tiếng Anh.

MY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MY“Malaysia”.

Malaysia: Malaysia.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Một số kiểu MY viết tắt khác:

Burmese language: Tiếng Miến Điện.
mã ISO 639-1: của tôi.

Giải thích ý nghĩa của MY

MY có nghĩa “Malaysia”, dịch sang tiếng Việt là “Malaysia”.