MYS là gì? Nghĩa của từ mys

MYS là gì?

MYS“Malaysia” trong tiếng Anh.

MYS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MYS“Malaysia”.

Malaysia: Malaysia.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của MYS

MYS có nghĩa “Malaysia”, dịch sang tiếng Việt là “Malaysia”.