N2 là gì? Nghĩa của từ n2

N2 là gì?

N2“Nitrogen gas” trong tiếng Anh.

N2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng N2“Nitrogen gas”.

Nitrogen gas: Khí ni-tơ.

Một số kiểu N2 viết tắt khác:

nitrogen: nitơ.

N gas: N khí.

The Intelligence Department: Cục tình báo.

Giải thích ý nghĩa của N2

N2 có nghĩa “Nitrogen gas”, dịch sang tiếng Việt là “Khí ni-tơ”.