NA là gì? Nghĩa của từ na

NA là gì?

NA“Namibia” trong tiếng Anh.

NA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NA“Namibia”.

Namibia: Namibia.
mã ISO 3166.

Một số kiểu NA viết tắt khác:

Narcotics Anonymous: Ma tuý ẩn danh.

National Archives: Lưu trữ quốc gia.

Negative Acknowledge: Lời thừa nhận phủ định.

Nauruan language: Ngôn ngữ Nauruan.
mã ISO 639-1: na.

Nanoampere: Nanoampere.
nA.

Sodium: Natri.
Natri Latinh: Na.

Giải thích ý nghĩa của NA

NA có nghĩa “Namibia”, dịch sang tiếng Việt là “Namibia”.