NAA là gì? Nghĩa của từ naa

NAA là gì?

NAA“N-Acetylaspartate” trong tiếng Anh.

NAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAA“N-Acetylaspartate”.

N-Acetylaspartate: N-Acetylaspartate.

Giải thích ý nghĩa của NAA

NAA có nghĩa “N-Acetylaspartate”, dịch sang tiếng Việt là “N-Acetylaspartate”.