NABCI là gì? Nghĩa của từ nabci

NABCI là gì?

NABCI“North American Bird Conservation Initiative” trong tiếng Anh.

NABCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NABCI“North American Bird Conservation Initiative”.

North American Bird Conservation Initiative: Sáng kiến ​​Bảo tồn Chim Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NABCI

NABCI có nghĩa “North American Bird Conservation Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến ​​Bảo tồn Chim Bắc Mỹ”.