NABI là gì? Nghĩa của từ nabi

NABI là gì?

NABI“Native American Basketball Invitational” trong tiếng Anh.

NABI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NABI“Native American Basketball Invitational”.

Native American Basketball Invitational: Lời mời bóng rổ của người Mỹ bản địa.

Một số kiểu NABI viết tắt khác:

North American Bus Industries: Ngành công nghiệp xe buýt Bắc Mỹ.

Native American Baháʼí Institute: Viện Baháʼí của người Mỹ bản địa.

Native Asset Building Initiative: Sáng kiến ​​xây dựng tài sản gốc.

National Agri-Food Biotechnology Institute: Viện công nghệ sinh học nông thực phẩm quốc gia.

National Association of Biblical Instructors: Hiệp hội quốc gia những người hướng dẫn Kinh thánh.

Giải thích ý nghĩa của NABI

NABI có nghĩa “Native American Basketball Invitational”, dịch sang tiếng Việt là “Lời mời bóng rổ của người Mỹ bản địa”.