NAC là gì? Nghĩa của từ nac

NAC là gì?

NAC“National Agency Check” trong tiếng Anh.

NAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAC“National Agency Check”.

National Agency Check: Kiểm tra Cơ quan Quốc gia.

Một số kiểu NAC viết tắt khác:

U.S. Naval Avionics Center: Trung tâm Điện tử Hàng không Hải quân Hoa Kỳ.

U.S. Navy Advanced Concepts: Các khái niệm nâng cao của Hải quân Hoa Kỳ.

North Atlantic Council: Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.

Northern Area Command: Bộ Tư lệnh Khu vực phía Bắc.

Giải thích ý nghĩa của NAC

NAC có nghĩa “National Agency Check”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra Cơ quan Quốc gia”.