NACC là gì? Nghĩa của từ nacc

NACC là gì?

NACC“North Atlantic Cooperation Council” trong tiếng Anh.

NACC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NACC“North Atlantic Cooperation Council”.

North Atlantic Cooperation Council: Hội đồng hợp tác Bắc Đại Tây Dương.

Giải thích ý nghĩa của NACC

NACC có nghĩa “North Atlantic Cooperation Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng hợp tác Bắc Đại Tây Dương”.