NACMA là gì? Nghĩa của từ nacma

NACMA là gì?

NACMA“NATO Air Command and Control System Management Agency” trong tiếng Anh.

NACMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NACMA“NATO Air Command and Control System Management Agency”.

NATO Air Command and Control System Management Agency: Cơ quan quản lý hệ thống chỉ huy và kiểm soát trên không NATO.

Giải thích ý nghĩa của NACMA

NACMA có nghĩa “NATO Air Command and Control System Management Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý hệ thống chỉ huy và kiểm soát trên không NATO”.