NAD là gì? Nghĩa của từ nad

NAD là gì?

NAD“Namibian dollar” trong tiếng Anh.

NAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAD“Namibian dollar”.

Namibian dollar: Đô la Namibia.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của NAD

NAD có nghĩa “Namibian dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Namibia”.