NAF là gì? Nghĩa của từ naf

NAF là gì?

NAF“Sodium fluoride” trong tiếng Anh.

NAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAF“Sodium fluoride”.

Sodium fluoride: Natri florua.
Tên hợp chất vô cơ và có công thức là NaF.

Một số kiểu NAF viết tắt khác:

NATO Architecture Framework: Khung kiến ​​trúc NATO.

Naval Air Facility: Cơ sở Hàng không Hải quân.

Non-Adjacent Form: Dạng không liền kề.

National Arbitration Forum: Diễn đàn trọng tài quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NAF

NAF có nghĩa “Sodium fluoride”, dịch sang tiếng Việt là “Natri florua”.