NAGPRA là gì? Nghĩa của từ nagpra

NAGPRA là gì?

NAGPRA“Native American Graves Protection and Repatriation Act” trong tiếng Anh.

NAGPRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAGPRA“Native American Graves Protection and Repatriation Act”.

Native American Graves Protection and Repatriation Act: Đạo luật bảo vệ và hồi hương mồ mả của người Mỹ bản địa.

Giải thích ý nghĩa của NAGPRA

NAGPRA có nghĩa “Native American Graves Protection and Repatriation Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật bảo vệ và hồi hương mồ mả của người Mỹ bản địa”.