NAHH là gì? Nghĩa của từ nahh

NAHH là gì?

NAHH“National Alliance for Hispanic Health” trong tiếng Anh.

NAHH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAHH“National Alliance for Hispanic Health”.

National Alliance for Hispanic Health: Liên minh quốc gia về sức khỏe gốc Tây Ban Nha.

Giải thích ý nghĩa của NAHH

NAHH có nghĩa “National Alliance for Hispanic Health”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh quốc gia về sức khỏe gốc Tây Ban Nha”.