NAILS là gì? Nghĩa của từ nails

NAILS là gì?

NAILS“National Airspace Integrated Logistics System” trong tiếng Anh.

NAILS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAILS“National Airspace Integrated Logistics System”.

National Airspace Integrated Logistics System: Hệ thống hậu cần tích hợp trên không phận quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NAILS

NAILS có nghĩa “National Airspace Integrated Logistics System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hậu cần tích hợp trên không phận quốc gia”.