NAIRU là gì? Nghĩa của từ nairu

NAIRU là gì?

NAIRU“Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment” trong tiếng Anh.

NAIRU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAIRU“Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment”.

Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment: Tỷ lệ lạm phát không tăng tốc của tỷ lệ thất nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của NAIRU

NAIRU có nghĩa “Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ lạm phát không tăng tốc của tỷ lệ thất nghiệp”.