NAM là gì? Nghĩa của từ nam

NAM là gì?

NAM“Namibia” trong tiếng Anh.

NAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAM“Namibia”.

Namibia: Namibia.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của NAM

NAM có nghĩa “Namibia”, dịch sang tiếng Việt là “Namibia”.