NAMBLA là gì? Nghĩa của từ nambla

NAMBLA là gì?

NAMBLA“North American Man-Boy Love Association” trong tiếng Anh.

NAMBLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAMBLA“North American Man-Boy Love Association”.

North American Man-Boy Love Association: Hiệp hội tình yêu giữa nam và nam ở Bắc Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của NAMBLA

NAMBLA có nghĩa “North American Man-Boy Love Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội tình yêu giữa nam và nam ở Bắc Mỹ”.