NAO là gì? Nghĩa của từ nao

NAO là gì?

NAO“UK National Audit Office” trong tiếng Anh.

NAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NAO“UK National Audit Office”.

UK National Audit Office: Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của NAO

NAO có nghĩa “UK National Audit Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Vương quốc Anh”.