NARPV là gì? Nghĩa của từ narpv

NARPV là gì?

NARPV“National Association for Remotely Piloted Vehicles” trong tiếng Anh.

NARPV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NARPV“National Association for Remotely Piloted Vehicles”.

National Association for Remotely Piloted Vehicles: Hiệp hội quốc gia về phương tiện được điều khiển từ xa.

Giải thích ý nghĩa của NARPV

NARPV có nghĩa “National Association for Remotely Piloted Vehicles”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội quốc gia về phương tiện được điều khiển từ xa”.