NASCAR là gì? Nghĩa của từ nascar

NASCAR là gì?

NASCAR“National Association for Stock Car Auto Racing” trong tiếng Anh.

NASCAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NASCAR“National Association for Stock Car Auto Racing”.

National Association for Stock Car Auto Racing: Hiệp hội quốc gia về đua xe ô tô cổ.

Giải thích ý nghĩa của NASCAR

NASCAR có nghĩa “National Association for Stock Car Auto Racing”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội quốc gia về đua xe ô tô cổ”.