NASP là gì? Nghĩa của từ nasp

NASP là gì?

NASP“National Aerospace Plane” trong tiếng Anh.

NASP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng NASP“National Aerospace Plane”.

National Aerospace Plane: Máy bay hàng không vũ trụ quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của NASP

NASP có nghĩa “National Aerospace Plane”, dịch sang tiếng Việt là “Máy bay hàng không vũ trụ quốc gia”.